0

المطبخ الإيطالي

نأخذكم في هذا المقال إلي عالم المطبخ الإيطالي الساحر الذي يعشقه الجميع نظراً لما يتمتع به من وصفات سحرية رائعة الت من إعجاب الكثير منا حول العالم بأسره. لمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال القصير الذي قمت بترجمته من الإيطالية إلي العربية. تطور المطبخ الإيطالي عبر قرون من التغييرات السياسية والاجتماعية مع جذور تعود […]

لطفا قم بتقييم ما قرأت
berlusconi VS Montella

In una bilancia, si valutano Berlusconi e Montella .

Penso che non possiamo negare ciò che Montella ha presentato per il Milan fin dall’inizio della stagione ad oggi. Anche dobbiamo ringraziare questo uomo per quanto riguarda le sue estete del gioco e il suo spirito combattivo. D’altra parte, non possiamo negare ciò che Berlusconi ha presentato per il Milan per molti anni. Perché abbiamo […]

لطفا قم بتقييم ما قرأت

Perché Il Gioco Di “Biohazard” E` Stato Cambiato In “Resident Evil”?

La maggior parte di voi sa probabilmente che, in Giappone, la serie di “Resident Evil” è  meglio conosciuto come Biohazard. E se siete come me, la maggior parte di voi  non ha probabilmente smesso di chiedersi perché. Vedi, tutta la mia vita, ho solo presunto che era “una di quelle cose”. Che “Biohazard” era una […]

لطفا قم بتقييم ما قرأت

Un comunicato ufficiale codotto da Samsung per quanto riguarde il prendere fuoco dei suoi telefoni cellulri.

L’azienda ha condottoun un test su 200.000 telefoni cellulari  per scoprire la causa di questo problema Samsung Electronics ha finalmente rivelato quello che causato prendere fuoco a Galaxy Note 7 smartphone lo scorso anno, spingendo i divieti di volo e un richiamo multi-miliardi di dollari. Nel corso di una conferenza stampa a Seul il Lunedi, […]

لطفا قم بتقييم ما قرأت